Förslag på ny ledamot i Finanspolitiska rådet

Valberedningen har beslutat att föreslå regeringen att utse Karin Edmark till ny ledamot i det särskilda rådet från och med den 1 juli 2024.

Karin Edmark är lektor vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och docent i nationalekonomi. Hennes forskningsområden är offentlig ekonomi, utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi och hon publicerar frekvent i såväl internationella tidskrifter som svenska tidskrifter/rapportserier.

Lisa Laun avgår som vice ordförande i det särskilda rådet vid myndigheten Finanspolitiska rådet den 30 juni 2024 då hennes förordnande löper ut. Enligt myndighetens instruktion utses nya ledamöter i det särskilda rådet av regeringen efter förslag från rådets valberedning. Enligt instruktionen ska valberedningen ”lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och ledamöter som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete. Jämn könsfördelning ska eftersträvas”.

Förutom ordförande Lars Heikensten och vice ordförande Lisa Laun, består rådet idag av: ledamöterna Jesper Roine och Anna Seim, som varit ledamöter sedan den 1 juli 2022 samt Runar Brännlund och Annika Sundén, som varit ledamöter sedan den 1 juli 2023.

Valberedningen har också beslutat vidare att föreslå regeringen att utse nuvarande ledamot Annika Sundén till ny vice ordförande från och med den 1 juli 2024.
Rådet får därmed en sammansättning som uppfyller de krav som specificeras i myndighetens instruktion.

Valberedningen var enig i sitt beslut.