Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

 • Rådets konferens om ekonomisk ojämlikhet  21 oktober 2022

  Torsdagen den 20 oktober anordnade rådet en heldagskonferens om ekonomisk ojämlikhet på World Trade Center (WTC) i Stockholm. Nedan bifogas presentatörernas bilder och en länk till inspelningen av konferensen.
  Länk till inspelningenLucas Chancel Pdf, 7.8 MB.
  Daniel Waldenström Pdf, 339.9 kB.
  Åsa Hansson Pdf, 623.4 kB.
  Torben Andersen Pdf, 378.6 kB.
  Markus Jäntti Pdf, 3 MB.
  Therese Nilsson Pdf, 450 kB.
  Stefanie Stantcheva Pdf, 875.4 kB.
 • Finanspolitiska rådets konferens om ekonomisk ojämlikhet är fulltecknad  26 september 2022

  Rådets konferens om ekonomisk ojämlikhet är fulltecknad. För att skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.
 • Finanspolitiska rådets konferens om Svensk finanspolitik 2022  20 maj 2022

  Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2022 publiceras den 16 maj. I samband med detta anordnade rådet en konferens fredagen den 20 maj.Rapporten kommenteras av Ola Alterå (kanslichef på Klimatpolitiska rådet), Susanne Ackum (dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet) och Lars Calmfors (professor och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning).Konferensen kan ses här.
 • Svensk finanspolitik 2022  16 maj 2022

  Finanspolitiska rådet publicerar idag den årliga rapporten Svensk finanspolitik. Därtill publiceras två underlagsrapporter; en om de offentligfinansiella effekterna av lägre arbetsutbud, och en om klimatförändringarnas effekter och behovet av anpassning. De huvudsakliga slutsatserna av rådets rapport presenteras vid en pressträff kl 14.00 av Lars Heikensten (rådets ordförande) och Lina Aldén (rådets vice ordförande).Rapporten Pdf, 1.5 MB.
  Sammanfattning Pdf, 113.8 kB.
  Pressmeddelande Pdf, 152 kB.
  Engelsk sammanfattning Pdf, 114.4 kB.
  Presskonferens
  Bilder från presskonferensen Pdf, 153 kB.
  Kontakt Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Lars Heikensten (tel. 070-584 22 58) eller kanslichef Göran Hjelm (tel. 070-149 56 28).
 • Seminarium om pensioner  10 maj 2022

  Rådet publicerade den 6 maj en särskild studie om pensionssystemet och pensionärernas inkomster, och en underlagsrapport om pensionärernas inkomster 1991-2019. Med anledning av det anordnade rådet den 9 maj ett seminarium där rapporterna diskuterades.Kommentatorer vid seminariet var Daniel Barr (generaldirektör på Pensionsmyndigheten), Laura Hartman (chefsekonom på LO), Bo Könberg (f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister och f.d. ordförande i pensionsarbetsgruppen) och Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta). Moderator var Annika Creutzer.
  Seminariet spelades in och kan ses via rådets youtube-kanal eller direkt här på rådets hemsida.Bilder från seminariet Pdf, 2.9 MB.