Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

 • Finanspolitiska rådets konferens om ekonomisk ojämlikhet är fulltecknad  26 september 2022

  Rådets konferens om ekonomisk ojämlikhet är fulltecknad. För att skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.
 • Konferens om ekonomisk ojämlikhet torsdag den 20 oktober  17 augusti 2022

  Torsdagen den 20 oktober anordnar rådet en heldagskonferens på World Trade Center (WTC) i Stockholm om ekonomisk ojämlikhet. Konferensen kommer bland annat behandla frågor om hur den ekonomiska ojämlikheten ser ut internationellt och i Sverige, vilka faktorer som har drivit utvecklingen och vilka effekter ekonomisk ojämlikhet kan få. Konferensen kommer att avslutas med en paneldiskussion kring vilka åtgärder, om några, som behöver vidtas.Konferensen kommer också att livesändas via rådets Youtube-kanal. Den kommer även att spelas in och därefter publiceras på rådets hemsida. Konferensen kommer att hållas på engelska och svenska.
  Konferensen kommer bestå av tre sessioner:Session 1, Data och drivkrafter. Medverkande: Lucas Chancel (forskare, Paris School of Economics och direktör vid World Inequality Lab), Åsa Hansson (docent, Lunds universitet) och Daniel Waldenström (professor, Institutet för näringslivsforskning). Moderatorer är Annette Alstadsæter och Jesper Roine (ledamöter i Finanspolitiska rådet).Session 2, Effekter. Medverkande: Torben Andersen (professor, Aarhus universitet), Markus Jäntti (professor, Stockholms universitet) och Therese Nilsson (professor, Lunds universitet). Moderatorer är Annette Alstadsæter och Jesper Roine (ledamöter i Finanspolitiska rådet).Session 3, Reformer: Medverkande: Stefanie Stantcheva (professor, Harvard University). Moderator är Lars Heikensten (ordförande i Finanspolitiska rådet).Dagen avslutas sedan med en paneldiskussion om vilka reformer, om några, som bör vidtas på ojämlikhetsområdet. Medverkande: Susanne Ackum (fil.dr, dekan vid Linnéuniversitetet och tidigare statssekreterare (M)), Per Molander (tekn.dr, ordförande i Jämlikhetskommissionen, SOU 2020:46), Lisa Pelling (statsvetare, chef för Arena Idé), Torsten Persson (professor, IIES) och Fredrik Sjöholm (professor, vd för IFN). Samtalet kommer att modereras av Lars Heikensten (ordförande i Finanspolitiska rådet).Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till: konferens@fpr.se.Anmälan ska innehålla namn och arbetsplats. Sista anmälningsdag är 30 september. OBS begränsat antal platser. Meddela i anmälan eventuella allergier då lunch och kaffe kommer att förbokas. Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli (charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91)Inbjudan Pdf, 150.1 kB.
 • Finanspolitiska rådets konferens om Svensk finanspolitik 2022  20 maj 2022

  Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2022 publiceras den 16 maj. I samband med detta anordnade rådet en konferens fredagen den 20 maj.Rapporten kommenteras av Ola Alterå (kanslichef på Klimatpolitiska rådet), Susanne Ackum (dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet) och Lars Calmfors (professor och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning).Konferensen kan ses här.
 • Svensk finanspolitik 2022  16 maj 2022

  Finanspolitiska rådet publicerar idag den årliga rapporten Svensk finanspolitik. Därtill publiceras två underlagsrapporter; en om de offentligfinansiella effekterna av lägre arbetsutbud, och en om klimatförändringarnas effekter och behovet av anpassning. De huvudsakliga slutsatserna av rådets rapport presenteras vid en pressträff kl 14.00 av Lars Heikensten (rådets ordförande) och Lina Aldén (rådets vice ordförande).Rapporten Pdf, 1.5 MB.
  Sammanfattning Pdf, 113.8 kB.
  Pressmeddelande Pdf, 152 kB.
  Engelsk sammanfattning Pdf, 114.4 kB.
  Presskonferens
  Bilder från presskonferensen Pdf, 153 kB.
  Kontakt Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Lars Heikensten (tel. 070-584 22 58) eller kanslichef Göran Hjelm (tel. 070-149 56 28).
 • Seminarium om pensioner  10 maj 2022

  Rådet publicerade den 6 maj en särskild studie om pensionssystemet och pensionärernas inkomster, och en underlagsrapport om pensionärernas inkomster 1991-2019. Med anledning av det anordnade rådet den 9 maj ett seminarium där rapporterna diskuterades.Kommentatorer vid seminariet var Daniel Barr (generaldirektör på Pensionsmyndigheten), Laura Hartman (chefsekonom på LO), Bo Könberg (f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister och f.d. ordförande i pensionsarbetsgruppen) och Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta). Moderator var Annika Creutzer.
  Seminariet spelades in och kan ses via rådets youtube-kanal eller direkt här på rådets hemsida.Bilder från seminariet Pdf, 2.9 MB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.