Remisser och skrivelser

Remisser

 • 2024-05-20 Remissvar Långtidsutredningen.pdf
 • 2023-09-01 Synpunkter EUs nya finanspolitiska ramverk.pdf
 • 2023-04-21 Synpunkter En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder SOU 2022.51.pdf
 • 2020-04-08 Remissvar En ny riksbankslag SOU 2019 46.pdf
 • 2016-12-05 Remissvar En översyn av överskottsmålet.pdf
 • 2016-05-17 Remissvar Miljömålsberedningens delbetänkande.pdf
 • 2016-03-30 Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella föärutsättningar SOU 2016-3.pdf
 • 2013-12-18 Remissvar En utvecklad budgetprocess SOU 2013-73.pdf
 • 2013-06-27 Remissvar Budgetramverket - Uppfyller det EUs direktiv SOU 2013-32.pdf
 • 2013-01-28 Remissvar Budgetprocessen ett valår.pdf
 • 2012-10-01 Remissvar Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. Finanspakten Ds 2012-30.pdf
 • 2012-01-13 Remissvar Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011-59.pdf
 • 2010-03-17 Remissvar Överskottsmålet Ds 2010-4.pdf
 • 2009-05-22 Remissvar Stärkt finanspolitiskt ramverket Ds 2009.10.pdf

Skrivelser

 • Skrivelse till parlamentarisk kommitté 2023.pdf
 • 2010 Skrivelse angående Finanspolitiska rådet.pdf