Ledamöter i rådet

Bild på Lars Heikensten

Lars Heikensten

Ordförande

Ekonomie doktor i nationalekonomi och har i huvudsak arbetat som ämbetsman. Han har bland annat varit chefekonom på Riksgäldskontoret, avdelningschef på Finansdepartementet och chefekonom på Handelsbanken. Mellan 1995 och 2003 var han vice riksbankschef med särskilt ansvar för penningpolitik; mellan 2003 och 2006 var han riksbankschef. Därefter var han åren 2006–2011 svensk medlem av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Åren 2011-2020 var han verkställande direktör i Nobelstiftelsen.

Bild på Lisa Laun

Lisa Laun

Vice ordförande

Docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Hennes forskning handlar bl.a. om arbetsmarknad och socialförsäkring med fokus på de äldre.

Bild på personen saknas

Annette Alstadsæter

Ledamot

Professor i skatteekonomi vid School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences, Ås i Norge, och chef för Skatteforsk – Center for tax and behavioral research. Hennes forskning handlar om skatter, skattesmitning samt inkomstfördelning.

Bild på Mats Dillén

Mats Dillén

Ledamot

Filosofie doktor i nationalekonomi och var åren 2007–2016 generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Dessförinnan var han bland annat prognoschef på Finansdepartementet och senare på Konjunkturinstitutet. Han var även ordförande i den parlamentariska Riksbankskommittén.

Bild på Jesper Roine

Jesper Roine

Ledamot

Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar bl.a. på frågeställningar inom områden som ekonomisk ojämlikhet, politisk ekonomi, offentlig ekonomi och ekonomisk utveckling.

Bild på personen saknas

Anna Seim

Ledamot

Docent i nationalekonomi och ställföreträdande prefekt vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd. Hennes forskning behandlar makroekonomiska frågeställningar om t.ex. penningpolitik, finanspolitik, lönebildning och sambandet mellan institutioner och långsiktig ekonomisk utveckling.