Medarbetare på kansliet

Bild på Göran Hjelm

Göran Hjelm

Kanslichef och chef för myndigheten

Ek. dr. i nationalekonomi från Lunds universitet. Har tidigare bl.a. arbetat som forskningschef och chef för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad vid Konjunkturinstitutet samt varit utredningssekreterare i Riksbankskommittén (SOU 2019:46).

Bild på Niklas Frank

Niklas Frank

Vice kanslichef och senior utredningsekonom

Nationalekonom från Uppsala universitet. Har tidigare arbetat vid riksdagens finansutskott, Finansdepartementets budgetavdelning och Internationella Valutafonden.

Bild på Markus Sigonius

Markus Sigonius

Senior utredningsekonom

MSc i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm där han även bedrivit forskarstudier. Har tidigare arbetat på enheten för offentliga finanser, arbetsmarknad och prisbildning vid Konjunkturinstitutet, både som ekonom och tillförordnad enhetschef.

Bild på Mikael Hemlin

Mikael Hemlin

Senior utredningsekonom

Nationalekonom från London School of Economics. Särskilt inriktad på makroekonomiska frågeställningar. Har arbetat på Finanspolitiska rådet i olika befattningar sedan examen.

Bild på Charlotte Sandberg Gavatin

Charlotte Sandberg Gavatin

Administrativt ansvarig

Företagsekonom från Stockholms universitet. Har tidigare arbetat vid Finansdepartementets budgetavdelning och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).