Särskilda studier

I serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet publiceras fördjupade studier av olika
aspekter på finanspolitiken.

Särskilda studier 2024

  • Economic inequality in Sweden.pdf
  • Ekonomisk ojämlikhet i Sverige.pdf

Särskilda studier 2022

  • Pensionssystemet och pensionärernas inkomster.pdf

Särskilda studier 2020

  • Ett enklare och effektivare skattesystem.pdf

Särskilda studier 2019

  • Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning.pdf