Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Ramverket för finanspolitiken

I september 2016 lämnade Överskottsmålskommittén (SOU 2016:67) sitt slutbetänkade till regeringen. Betänkandet innehöll en politisk överenskommelse mellan regeringspartierna och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Vänsterpartiet om ändringar i det finanspolitiska ramverket. Betänkandet gav också upphov till ändringar i Finanspolitiska rådets instruktion. Dessa ändringar beslutades i december 2017.

Politisk överenskommelse Pdf, 500.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Regeringens pressmeddelande Pdf, 581.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regeringen redogör för ramverket för finanspolitiken i skr. 2017/18:207.