Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Förordning och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2011:446 Pdf, 271.2 kB. (ändring införd t.o.m. SFS 2017:1316)

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Finanspolitiska rådet
Regleringsbrev Pdf, 932.6 kB.