Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådets styrdokument

Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2011:446 Pdf, 271.2 kB. (ändring införd t.o.m. SFS 2017:1316)

Regleringsbrev Pdf, 932.6 kB. för budgetåret 2022 avseende Finanspolitiska rådet

Klicka här för att läsa om ramverket för finanspolitiken.

Klicka här för myndighetens årsredovisningar och budgetunderlag.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till: konferens@fpr.se.

Anmälan ska innehålla namn och arbetsplats. Sista anmälningsdag är 30 september. OBS begränsat antal platser. Meddela i anmälan eventuella allergier då lunch och kaffe kommer att förbokas.

Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli (charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91)