Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferenser 2022

PRESSTRÄFF 16 MAJ 2022
Svensk finanspolitik 2022
Läs mer

KONFERENS 9 MAJ 2022
Pensionssystemet och pensionärernas inkomster
Läs mer

PRESSTRÄFF 6 MAJ 2022
Pensionssystemet och pensionärernas inkomster
Läs mer