Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Rådets konferenser och seminarier

Rådet anordnar konferenser och seminarier regelbundet, och särskilt i samband med publiceringen av Svensk finanspolitik och Särskilda studier. Nedan finns länkar till samtliga rådets konferenser och seminarier, inkl. inspelningar och presentationsbilder.

 • KONFERENS 20 OKTOBER 2022


  Ekonomisk ojämlikhet
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 20 MAJ 2022


  Svensk finanspolitik 2022
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 16 MAJ


  Svensk finanspolitik 2022
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 9 MAJ 2022


  Pensionssystemet och pensionärernas inkomster
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 6 MAJ 2022


  Pensionssystemet och pensionärernas inkomster
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 24 MAJ 2021


  Svensk finanspolitik 2021
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 17 MAJ 2021


  Svensk finanspolitik 2021
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 23 JUNI 2020


  Ett enklare och effektivare skattesystem
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 14 MAJ 2020


  Svensk finanspolitik 2020
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 13 MAJ 2020


  Svensk finanspolitik 2020
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 13 JUNI 2019


  Konferens om bostadspolitiken
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 10 MAJ 2019


  Svensk finanspolitik 2019
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 7 MAJ 2019


  Svensk finanspolitik 2019
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 13 juni 2018


  Det behövs en ny skattereform!
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 17 MAJ 2018


  Svensk finanspolitik 2018
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 14 MAJ 2018


  Svensk finanspolitik 2018
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • SEMINARIUM 4 DECEMBER 2017


  10 år med Finanspolitiska rådet - vad händer härnäst?
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 7 JUNI 2017


  Underlagsrapport - Studier i Finanspolitik 2017
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 17 MAJ 2017


  Svensk finanspolitik 2017
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 15 MAJ 2017


  Svensk finanspolitik 2017
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 13 JUNI 2016


  Underlagsrapporter - Studier i finanspolitik 2016

  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 18 MAJ 2016


  Svensk finanspolitik 2016
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 16 MAJ 2016


  Svensk finanspolitik 2016
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • SEMINARIUM 11 MARS 2016


  Att försöka se runt hörnet - Finanspolitiska rådets seminarium om kriser
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 21 DECEMBER 2015


  Rådet ger sin syn på flyktingkrisen och dess effekter på finanspolitiken
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 8 JUNI 2015


  Underlagsrapporter - Studier i finanspolitik 2015
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 13 MAJ 2015


  Svensk finanspolitik 2015
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 12 MAJ 2015


  Svensk finanspolitik 2015
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 16 OKTOBER 2014


  Rådet ger sin syn på de offentliga finanserna
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 11 JUNI 2014


  Underlagsrapporter 2014
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 13 MAJ 2014


  Finanspolitiska rådets rapport 2014
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 12 MAJ 2014


  Finanspolitiska rådets rapport 2014
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 10 JUNI 2013


  Underlagsrapporter 2013
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 16 MAJ 2013


  Finanspolitiska rådets rapport 2013
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 15 MAJ 2013


  Finanspolitiska rådets rapport 2013
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 18 JUNI 2012


  Underlagsrapporter 2012
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 15 MAJ 2012


  Finanspolitiska rådets rapport 2012
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 14 MAJ 2012


  Finanspolitiska rådets rapport 2012
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 17 JUNI 2011


  Underlagsrapporter 2011
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 17 MAJ 2011


  Finanspolitiska rådets rapport 2011
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 16 MAJ 2011


  Finanspolitiska rådets rapport 2011
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 18 NOVEMBER 2010


  Oberoende finanspolitiska institutioner - en internationell trend
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 9 JUNI 2010


  Underlagsrapporter II
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 3 JUNI 2010


  Underlagsrapporter I
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • KONFERENS 18 MAJ 2010


  Finanspolitiska rådets rapport 2010
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • PRESSTRÄFF 17 MAJ 2010


  Finanspolitiska rådets rapport 2010
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Presskonferens 26 oktober 2009


  Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Konferens 11 juni 2009


  Underlagsrapporter II
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Konferens 2 juni 2009


  Underlagsrapporter I
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Konferens 12 maj 2009


  Finanspolitiska rådets rapport 2009
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Pressträff 11 maj 2009


  Finanspolitiska rådets rapport 2009
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Konferens 16 maj 2008


  Finanspolitiska rådets rapport 2008
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Pressträff 15 maj 2008


  Finanspolitiska rådets rapport 2008
  Läs mer öppnas i nytt fönster
 • Konferens 29 januari 2008


  Fiscal policy and labour market reforms
  Läs mer öppnas i nytt fönster