Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Underlagsrapporter

Utöver den årliga rapporten publicerar rådet även underlagsrapporter av fristående forskare och utredare. Dessa fördjupade studier, som behandlar olika aspekter av finanspolitiken, publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik

2022

2022/1 Johannes Hagen, Lisa Laun och Mårten Palme
Pensionärernas inkomster i Sverige 1991-2019 Pdf, 3.5 MB.

2022/2 Konjunkturinstitutet
Offentligfinansiella scenarier med lägre arbetskraftsutbud Pdf, 149.1 kB.

2022/3 Thorsten Mauritsen och Erik Kjellström
Klimatförändring, effekter och anpassning Pdf, 1.3 MB.

2019

2019/1 Fredrik Kopsch
Reglering av hyresmarknader

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.