Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Remisser och skrivelser

2020

Remissyttrande över Riksbankskommitténs betänkande
En ny riksbankslag (SOU 2019:67)
Remissvar Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Remissyttrande över Överskottsmålskommitténs betänkande
En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)
Remissvar Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)
Remissvar Pdf, 431.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över Delrapporten från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3).
Remissvar Pdf, 153.3 kB.

2013

Remissyttrande över betänkandet
En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73)
Remissvar Pdf, 362.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över betänkandet
Budgetramverket — uppfyller det EU:s direktiv? (SOU 2013:32)
Remissvar Pdf, 201.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över promemorian Budgetprocessen ett valår
Remissvar Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2012

Remissyttrande över promemorian Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. Finanspakten
(Ds 2012:30)
Remissvar Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Remissyttrande över betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)
Remisvar Pdf, 26.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Skrivelse angående Finanspolitiska rådet
Skrivelse Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över promemorian Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt rapporten Obligatoriskt överskottsmål från Utredningen Översyn av budgetlagen (Fi 2009:06)
Remisvar Pdf, 215.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2009

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010
Kommentar Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över promemorian Stärkt finanspolitiskt ramverk — översyn av
budgetlagens bestämmelser om utgiftstak (Ds 2009:10)
Remissvar Pdf, 134.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.