Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Rådets rapporter

Rådets uppgift fullföljs framför allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen en gång per år. Rapporten ska kunna användas som ett underlag bland annat för riksdagens granskning av regeringens politik.

I samband med att rapporten överlämnas i maj publiceras även en sammanfattning på engelska på hemsidan.

2016

Svensk finanspolitik 2016 Pdf, 1.9 MB.
Sammanfattning Pdf, 125.7 kB.
Beräkningsunderlag – Asylkostnadsberäkningar utifrån Migrationsverkets februariprognos Excel, 567.1 kB. och aprilprognos Excel, 622.8 kB.
Dataunderlag Excel, 201.6 kB.
Rättelseblad till tryckt version Pdf, 109.3 kB.*

*Anm: De fel som noterats i den tryckta versionen av rapporten har korrigerats i onlineversionen.