Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Pressmeddelanden

2021-05-17 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2021 Pdf, 131.3 kB.

2020-06-23 Finanspolitiska rådet Ett enklare och effektivare skattesystem Pdf, 225.9 kB.

2020-05-13 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2020 Pdf, 194 kB.

2019-05-07 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2019 Pdf, 189 kB.

2019-03-04 Finanspolitiska rådet Valberedningen föreslår nya ledamöter Pdf, 239.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-14 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2018 Pdf, 277.5 kB.

2018-03-22 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår ny ledamot Öppnas i nytt fönster.

2017-05-15 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2017 Pdf, 167.3 kB.

2017-02-20 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår nya ledamöter

2016-12-06 Finanspolitiska rådet Remissyttrande - En översyn av överskottsmålet

2016-05-17 Finanspolitiska rådet Remissyttrande - Miljömålsberedningens delbetänkande

2016-05-16 Finanspolitiska rådet Svensk Finanspolitik 2016 Pdf, 172.7 kB.

2016-03-31 Finanspolitiska rådet Remissyttrande - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

2016-03-14 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår nya ledamöter och ordförande

2015-05-12 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2015 Pdf, 77.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-02-12 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår nya ledamöter Pdf, 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-10-16 Finanspolitiska rådet Rådets syn på de offentliga finanserna Pdf, 115.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-05-12 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2014 Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-09-26 Finanspolitiska rådet Extern utvärdering av rådets arbete Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-06-13 Finanspolitiska rådet Ny ordförande och ny ledamot Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-05-15 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2013 Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2012-05-14 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2012 Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-05-16 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2011 Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-11-08 Finanspolitiska rådet Skrivelse till regeringen Pdf, 140.3 kB.

2010-05-17 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2010 Pdf, 76.9 kB.

2010-03-17 Finanspolitiska rådet Remissyttranden om överskottsmålet Pdf, 169.7 kB.

2009-10-26 Finanspolitiska rådet Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Pdf, 144.3 kB.

2009-08-14 Finanspolitiska rådet Nya ledamöter Pdf, 138.5 kB.

2009-05-11 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2009 Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2008-08-15 Finanspolitiska rådet Ny ledamot Pdf, 64.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2008-05-15 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2008 Pdf, 70.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2008-04-14 Finanspolitiska rådet Inbjudan Pdf, 64.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2007-06-28 Finansdepartementet Beslut Pdf, 23.5 kB, öppnas i nytt fönster.