Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentationer 2022

Presentation på den nordisk-baltiska konferensen för finanspolitiska råd
Helsingfors, 7-8 juni 2022

Göran Hjelm, Niklas Frank, Mikael Hemlin, Markus Sigonius och Charlotte Sandberg Gavatin