Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentationer 2021

Paneldeltagande vid SNS Tylösand Summit 2021: Economic Policy in the Covid World and Beyond
Videokonferens, Stockholm, 25 augusti 2021

Lars Heikensten

Presentation för Liberala studenter vid Uppsala universitet
Videokonferens, Stockholm, 7 juni 2021

Göran Hjelm

Bilder Pdf, 1.5 MB.

Möte med OECD:s Sverige-team
Videokonferens, Stockholm, 12 mars 2021

Lars Heikensen, Niklas Frank, Christina Håkansson och Mikael Hemlin