Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentationer 2021

Presentation på OECD:s Green Budgeting Conference
Videokonferens, Stockholm, 17 december 2021

Göran Hjelm

Presentation för EU-kommissionen om Sveriges finanspolitiska ramverk
Videokonferens, Stockholm, 9 december 2021

Lars Heikensten

Bilder Pdf, 312.1 kB.

Kommentar vid Riksbankens samtal om rollfördelningen i den makroekonomiska politiken
Stockholm, 8 december 2021

Lars Heikensten

Presentation på Välfärdsdagarna
Stockholm, 28 oktober 2021

Göran Hjelm

Bilder Pdf, 817.4 kB.

Presentation för IFAU
Videokonferens, Stockholm, 10 september 2021

Göran Hjelm

Bilder Pdf, 1.5 MB.

Paneldeltagande vid SNS Tylösand Summit 2021: Economic Policy in the Covid World and Beyond
Videokonferens, Stockholm, 25 augusti 2021

Lars Heikensten

Presentation för Liberala studenter vid Uppsala universitet
Videokonferens, Stockholm, 7 juni 2021

Göran Hjelm

Bilder Pdf, 1.5 MB.

Möte med OECD:s Sverige-team
Videokonferens, Stockholm, 12 mars 2021

Lars Heikensen, Niklas Frank, Christina Håkansson och Mikael Hemlin