Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentationer 2018


 • Möte med EU:s nätverk för finanspolitiska råd (EUNIFI) och Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)
  Bryssel, 2 februari 2018

  Hannes Jägerstedt

 • Möte med delegation från Japans finansdepartement
  Stockholm, 8 februari 2018

  Harry Flam och kansliet

 • Möte med delegation från Norges finansdepartement
  Stockholm, 21 mars 2018

  Kansliet


 • Möte med Morten Holm från De Økonomiske Råd, Danmark
  Stockholm, 10 april 2018

  Joakim Sonnegård och Niklas Frank

 • Möte med delegation från Danmarks finansdepartement
  Stockholm, 26 april 2018

  Joakim Sonnegård

 • Meeting of the Network of EU IFIs

  Rom, 4 maj 2018

  Harry Flam och Christina Håkanson

 • Öppen utfrågning i Finansutskottet
  Riksdagen, Stockholm, 15 maj 2018

  Harry Flam
  Presentation Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Presentation av Svensk finanspolitik 2018
  Rotary, Stockholm, 15 maj 2018

  Joakim Sonnegård
  Presentation Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Presentation av Svensk finanspolitik 2018
  ESV, Stockholm, 24 maj 2018

  Joakim Sonnegård
  Presentation Pdf, 185.9 kB, öppnas i nytt fönster.


 • Presentation av Svensk finanspolitik 2018

  Finansdepartementet, Stockholm, 28 maj 2018

  Harry Flam och Joakim Sonnegård

 • Möte med delegation från OECD
  Stockholm, 31 maj 2018

  Harry Flam och Joakim Sonnegård

 • 4th Meeting of Baltic-Nordic Independent Fiscal Institutions
  Riga, 10-11 juni 2018


  Kansliet

 • 10th Annual Meeting of the OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO)
  Seoul, 3-4 juli 2018

  Christina Håkanson

 • Möte med delegation från Dansk Arbejdsgiverforening och Radikale Venstre
  Stockholm, 24 september 2018

  Kansliet

 • Möte med delegation från Japan (Seidanren: The Federation of Consumer goods Industries and Consumers Associations)
  Stockholm, 25 september 2018

  Joakim Sonnegård

 • 9th Meeting of the EU Network of Independent Fiscal Institutions (EUNIFI)
  Bryssel, 25 september 2018

  Niklas Frank


 • Möte med Sydkoreas ambassadör
  15 oktober 2018

  Joakim Sonnegård och Niklas Frank
  Presentation Pdf, 483.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Möte med det danska UD:s utrikesekonomiska analysenhet
  23 oktober 2018

  Joakim Sonnegård och Niklas Frank

 • Meeting with the Network of EU IFIs
  Bratislava, 23 november 2018

  Åsa Hansson och Hannes Jägerstedt.

 • Möte med delegation från OECD
  Stockholm, 4 december 2018

  Harry Flam och Joakim Sonnegård