Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentationer 2017

 

 • Rundabordssamtal om ett klimatpolitiskt råd
  FORES, Stockholm, 3 februari 2017

  Joakim Sonnegård

 • Seminarium om finanspolitiska frågor i EU

  Europeiska kommissionen, Stockholm, 14 februari 2017

  Harry Flam

 • Deltagande i seminarium om arbetsmarknadspolitik i riksdagen
  Moderaterna i Riksdagen, Stockholm, 20 april 2017

  Harry Flam

 • Öppen utfrågning i Finansutskottet
  Riksdagen, Stockholm, 16 maj 2017

  Harry Flam presentation Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Presentation av Svensk finanspolitik 2017
  Finansdepartementet, Stockholm, 18 maj 2017

  Harry Flam och Joakim Sonnegård

 • Möte med delegation från finansutskottet i Österrikes parlament
  Stockholm, 23 maj 2017

  Joakim Sonnegård och Hannes Jägerstedt

 • 9th Annual Meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions
  OECD, Edinburgh, 6-7 april 2017

  Christina Håkanson

 • Möte med EU Independent Fiscal Institutions
  EU IFIs, Bryssel, 27 juni 2017

  Christina Håkanson

 • Workshop om finanspolitiska strukturreformer
  Banco de Portugal, Lissabon, 3 juli 2017

  Christina Håkanson

 • Möte med FORMAS om finanspolitiska rådets arbete
  Stockholm, 17 augusti 2017

  Joakim SonnegårdPresentation Pdf, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Möte med delegation från IMF
  Stockholm, 21 september 2017

  Harry Flam, Joakim Sonnegård, Christina Håkanson och Hannes Jägerstedt.

 • ESCB Joint Workshop with European Independent Fiscal Institutions

  Frankfurt, 19 oktober 2017

  Christina Håkanson

 • Möte med EU Network of Independent Fiscal Institutions (EUNIFI)
  Madrid, 7 november 2017

  Christina Håkanson


 • Möte med delegation från Sydkorea
  Stockholm, 15 november 2017

  Joakim Sonnegård och Niklas Frank

 • Möte med Asgeir B. Torfason, Islands finanspolitiska råd
  Stockholm, 5 december 2017

  Kansliet

 • Presentation om Finanspolitiska rådets verksamhet på Ernst & Young
  Älmhult, 6 december 2017

  Hannes Jägerstedt

 • Presentation om det svenska finanspolitiska ramverket
  Seoul, 14 december 2017

  Niklas Frank