Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentationer 2007

  • Riksrevisionens seminarium "Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet", 13 november 2007.
    Lars Calmfors, "Kommentarer till Riksrevisionens rapport" Anförande  Bilder
  • Ekonomiska Rådets konferens "Fiscal Rules and Institutions", 22 oktober 2007
    Charles Wyplosz (Graduate Institute of International Studies, Geneva)   “Fiscal Policy Councils — Unlovable or Just Unloved?" BilderLars Calmfors (IIES, Stockholm University) "Comment on Charles Wyplosz: Fiscal Policy Councils — Unlovable or Just Unloved?" Anförande