Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Internationella bedömningar

Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillhandahåller kontinuerliga prognoser i serien Economic Forecasts. I serien Public Finances in EMU redovisas och diskuteras statliga finanser och finanspolitik.

OECD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Två gånger om året släpper OECD Economic Outlook som analyserar den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna, där bland andra Sverige ingår. En djupare undersökning av den svenska ekonomin görs ungefär vart annat år i serien Economic Survey of Sweden.

Internationella valutafonden (IMF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Släpper två gånger om året World Economic Outlook som sammanställer och analyserar läget i den internationella ekonomin. Årligen skickas en delegation till medlemsländer för att samla information som sedan sammanställs och kommenteras i något som kallas Article IV Consultations.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.