Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Tidigare ledamöter och medarbetare

Ordförande


Lars Calmfors

2007-2011

Lars Jonung

2011-2013

John Hassler

2013-2016

Harry Flam

2016-2020


Ledamöter


Per-Ola Eriksson

2007-2008

Karolina Ekholm

2007-2009

Ann-Sofie Kolm

2007-2009

Martin Flodén

2007-2010

Torben Andersen

2007-2011

Laura Hartman

2007-2011

Erik Åsbrink

2007-2011

Lars Tobisson

2008-2011

Michael Bergman

2009-2012

Helena Svaleryd

2009-2012

Lars Jonung

2010-2011

John Hassler

2011-2013

Steinar Holden

2011-2014

Eva Lindström

2011-2014

Anders Björklund

2012-2015

Irma Rosenberg

2012-2015

Oskar Nordström Skans

2013-2016

Hilde C. Bjørnland

2014-2017

Yvonne Gustafsson

2014-2017

Cecilia Hermansson

2015-2018

Harry Flam

2015-2016

Peter Englund

2016-2019

Bertil Holmlund

2016-2019

Kari Lotsberg

2017-2020

Ragnar Torvik

2017-2020

Åsa Hansson

2018-2021

Pär Österholm

2019-2022

Lina Aldén

2019-2022


Kanslichef och chef för myndigheten


Lars Calmfors

2007-2011

Joakim Sonnegård

2011-2020


Medarbetare
Ann Öberg

2007-2008

Thomas Eisensee

2007-2008

Pär Nyman

2008-2010

Eva Oscarsson

2008-2011

Erik Höglin

2008-2012

Max Elger

2011-2012

Tomas Nordström

2011-2013

Magnus Allgulin

2012-2013

Peter Danielsson

2013

Johanna Modigsson

2013-2015

Karolina Holmberg

2014-2016

Åsa Holmquist

2013-2014, 2015-2016

Georg Marthin

2010-2012, 2016

Hannes Jägerstedt

2016-2019

Axel Malmcrona

2019-2020

Christina Håkanson

2016-2021