Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Medarbetare på kansliet

Göran Hjelm
Kanslichef och chef för myndigheten

Ek. dr. i nationalekonomi från Lunds universitet. Har tidigare bl.a. arbetat som forskningschef och chef för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad vid Konjunkturinstitutet samt varit utredningssekreterare i Riksbankskommittén (SOU 2019:46).

Niklas Frank
Vice kanslichef/Utredningsekonom

Nationalekonom från Uppsala universitet. Har tidigare arbetat vid riksdagens finansutskott, Finansdepartementets budgetavdelning och Internationella Valutafonden.

Åsa Holmquist

Mikael Hemlin
Forskningsassistent

Nationalekonom från London School of Economics, University of Oxford och Göteborgs universitet. Särskilt inriktad på EMU-frågor och bankreglering, i synnerhet kapitaltäckningskrav.

Charlotte Sandberg

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig/dataskyddsombud

Företagsekonom från Stockholms universitet. Har tidigare arbetat vid Finansdepartementets budgetavdelning och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). 

Foto: Peter Nerström och Henrik Hellström