Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Kontakta oss

Mejl: info@fpr.se
Postadress: Finanspolitiska rådet, Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 7, våningsplan 5, Stockholm


Medarbetare

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig/Dataskyddsombud
Tel: 08-453 59 91
charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se

Göran Hjelm
Kanslichef
Tel: 08-453 59 88
goran.hjelm@fpr.se

Niklas Frank
Vice kanslichef/Utredningsekonom
Tel: 08-453 59 44
niklas.frank@fpr.se

Markus Sigonius
Utredningsekonom
Tel: 08-453 59 63
markus.sigonius@fpr.se

Mikael Hemlin
Junior utredningsekonom
Tel: 08-453 59 62
mikael.hemlin@fpr.se


Ordförande

Lars Heikensten
Rådets ordförande
lars.heikensten@fpr.se

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till: konferens@fpr.se.

Anmälan ska innehålla namn och arbetsplats. Sista anmälningsdag är 30 september. OBS begränsat antal platser. Meddela i anmälan eventuella allergier då lunch och kaffe kommer att förbokas.

Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli (charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91)