Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska råd i utlandet

Intresset för finanspolitiska råd har vuxit sedan den globala finanskrisen och i EU-länder har oberoende finanspolitiska institutioner upprättats som ett led i den reformerade Stabilitets- och tillväxtpakten. De formella krav som ställs på oberoende finanspolitiska institutioner inom EU kan läsas här.

Finanspolitiska rådet deltar i ett nätverk för Independent Fiscal Institutions i EU. Information om nätverket och dess aktiviteter finns på nätverkets egen hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På hemsidan finns även mer information om finanspolitiska råd i olika europeiska länder.

Utöver de nationella oberoende finanspolitiska institutionerna finns ett råd på europeisk nivå, den s.k. Europeiska finanspolitiska nämnden (EFB). EFB:s uppgift är på ett översiktligt plan att uvärdera olika aspekter av EU:s finanspolitiska regelverk. Mer information om EFB finns här.

Oberoende finanspolitiska institutioner finns även utanför EU. OECD:s principer för oberoende finanspolitiska institutioner kan läsas här:

Principles of independent fiscal institutions Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

IMF:s översikt över finanspolitiska regler i olika länder kan laddas ner här:

Fiscal Rules Dataset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.