Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Fleminggatan 7, Sweden

Phone:+46 8 453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentation about The Economic Council (Denmark) at the Swedish Fiscal Policy Council's conference on fiscal policy institutions, Stockholm, November 18, 2010.

Torben M. Andersen Slides Pdf, 32.5 kB.