Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Fleminggatan 7, Sweden

Phone:+46 8 453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Meeting with the network of EU Independent Fiscal Institutions (EUIFIs)

Video conference, Stockholm, 21 October 2020

Göran Hjelm and Mikael Hemlin