Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande över SOU 2013:73 En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur

18 december 2013

Finanspolitiska rådet är genomgående positivt till utredningens förslag. Sammantagna innebär förslagen att rambeslutsmodellen förankras i lagstiftningen och att budgetprocessen i vissa avseenden stramas upp. Vi välkomnar också utredningens förslag att skriva in i budgetlagen dels att de budgetpolitiska målen ska utvärderas, dels att regeringen vid en bedömd avvikelse från målet ska redovisa hur en återgång till målet ska ske.

Rådet beklagar emellertid att utredningen inte lyckats enas om förslag till hur lagförslag med budgetpåverkan ska hanteras inom budgetprocessen. De politiska turerna om brytpunkten för statlig skatt visar tydligt att det finns utrymme för olika tolkningar av vad som är tillåtet inom dagens regelverk och denna oenighet återfinns också i utredningen. Rådet ser med oro på att rambeslutsmodellen har försvagats genom höstens budgetprocess och anser att det viktigt att återupprätta samförståndet kring budgetprocessen.

Läs rådets remissvar här Pdf, 362.1 kB, öppnas i nytt fönster..