Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande över ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU 2016:3)

31 mars 2016

Finanspolitiska rådet har lämnat sitt remissyttrande över Delrapporten från Sverigeförhandlingen ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU 2016:3).

Den största statliga investeringen i modern tid bör inte genomföras då avkastningen beräknas vara låg. Rådet ser därutöver inga som helst skäl till att höghastighetsjärnvägen skulle undantas från den prövning som en budgetbehandling utgör, vilket utredningen föreslår.

Läs remissyttrandet i sin helhet Pdf, 153.3 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.