Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande om SOU 2019:46 - En ny riksbankslag

8 april 2020

Finanspolitiska rådet har lämnat ett remissyttrande till Riksbankskommitténs (SOU 2019:46) betänkande om en ny riksbankslag. I yttrandet kommenterar rådet huvudsakligen frågor vi menar ligger inom ramen för vårt mandat.

Rådets remissyttrande Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.