Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande om SOU 2011:59 Spara i goda tider — för en stabil kommunal verksamhet

13 januari 2012

Finanspolitiska rådet har beretts möjlighet att yttra sig om betänkandet Spara i goda tider- för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59). En av rådets huvuduppgifter är att bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen. Kommuner och landsting utgör en stor och sysselsättningsintensiv del av den svenska ekonomin. Finanspolitiken påverkar inte bara hushåll och företag, utan även i hög grad den kommunala sektorn.

Rådets yttrande Pdf, 26.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Pressmeddelande Pdf, 75.4 kB, öppnas i nytt fönster.