Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande om Ds 2012:30 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. Finanspakten

1 oktober 2012

Finanspolitiska rådet diskuterar finanspakten i sin rapport Svensk finanspolitik och är positivt till att Sverige, givet de förutsättningar som anges i Ds 2012:30, ansluter sig till fördraget.

Rådet anser att det ligger i Sveriges intresse att de offentliga finanserna inom EU är stabila och långsiktigt hållbara.

Rådets yttrande Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.