Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Wicksellseminarium om rådets rapport 2012

7 september 2012 

Lars Jonung presenterade Finanspolitiska Rådets rapport 2012 på höstens första Wicksellseminarium vid Lunds Universitet. Rapporten kommenterades i en efterföljande paneldiskussion med Bo Lundgren, generaldirektör för Riksgälden; Anne-Marie Pålsson, docent vid Ekonomihögskolan och fd riksdagsledamot (M); samt Per T Ohlsson, journalist, författare och senior columnist för Sydsvenskan. 

Lars Jonungs presentation Pdf, 375.9 kB, öppnas i nytt fönster.