Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Webbinarium om Svensk finanspolitik 2021

24 maj 2021

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2021 publicerades den 17 maj. Med anledning av detta anordnade rådet den 24 maj en konferens.

Under konferensen presenterades rapporten av Lars Heikensten och Åsa Hansson, och kommenterades av Lena Unemo (kanslichef på Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) och Daniel Waldenström (professor i nationalekonomi och forskare vid IFN).

Webbinariet leddes av rådets kanslichef Göran Hjelm.

Webbinariet kan ses här.

Inbjudan Pdf, 139.3 kB. till webbinariet.
Bilder Pdf, 500.2 kB. från webbinariet.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.