Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Webbinarium om Svensk finanspolitik 2020

14 maj 2020

Finanspolitiska rådet anordnar i år ett webbinarium om rapporten ”Svensk finanspolitik 2020” som publicerades den 13 maj.

Karolina Ekholm (professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet) och Ola
Olsson (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet) kommenterar årets
rapport vid webbinariet.

Tid: Torsdagen den 14 maj, kl. 09.00–10.30

Konferensen genomförs som ett webbinarium i Zoom. Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. För att delta på webbinariet klicka på nedanstående länk:

https://zoom.us/j/95695735423

Som deltagare kan du under punkten ”Repliker och diskussion med publiken” ställa frågor: använd funktionen ”Raise Hand” eller ställ frågor skriftligt genom ”Q&A”.

För frågor om själva webbinariet/Zoom kontakta Axel Malmcrona på Finanspolitiska rådets kansli (axel.malmcrona@fpr.se, 08-453 59 92).

Inbjudan till webbinarium Pdf, 167.5 kB.

Presentationsbilder från webbinariet:

Harry Flam – Presentation Pdf, 987.4 kB.

Karolina Ekholm – Presentation Pdf, 685 kB.

Ola Olsson – Presentation Pdf, 525.1 kB.