Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Viktiga datum inför publicering av Svensk finanspolitik 2021

23 mars 2021

Svensk finanspolitik 2021 är schemalagd att publiceras den 17 maj.

Finansutskottets utfrågning av rådets ordförande, Lars Heikensten, är planerad att äga rum den 20 maj. Utfrågningen arrangeras av Finansutskottets kansli.

Rådets konferens om årets rapport kommer att äga rum den 24 maj.

Mer information kommer längre fram.