Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Vad bör ett finanspolitiskt råd göra?


22 februari 2011
Uppdaterad 24 mars 2011

Lars Calmfors har tillsammans med Simon Wren-Lewis skrivit en uppsats om finanspolitiska råd. De analyserar olika utformningar av finanspolitiska råd, de erfarenheter de redan etablerade råden har haft och den roll de bör ha i framtiden.

Läs uppsatsen Pdf, 489.2 kB, öppnas i nytt fönster.