Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Tre ledamöter lämnar rådet vid halvårsskiftet

14 februari 2011

Torben M. Andersen (vice ordförande), Lars Calmfors (ordförande) och Laura Hartman (ledamot) lämnar alla rådet när deras förordnanden löper ut vid halvårsskiftet.
Lars Calmfors intervjuades i Svenska Dagbladet angående hans beslut.

Läs interjvun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.