Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Tjänsten som forskningsassistent tillsatt

6 juli 2016

Hannes Jägerstedt tillträder tjänsten som forskningsassistent den 1 september 2016.