Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Tidigare finansministrar och deras erfarenheter

21 oktober 2015

Den 21 oktober träffade John Hassler tidigare finansminstrar och diskuterade ekonomisk-politiska kriser och krishantering. Utifrån sina erfarenheter besvarade ministrarna följande frågor:

1) Kan man förutse en kris?

2) Vad kan man göra för att förbereda sig inför en kommande kris?

Minnestanteckningar gjordes vid mötet och Finanspolitiska rådet återkommer med en redovisning av vad ministrarna kom fram till.


Finansministrar

Rolf Wirtén, budgetminister 1980-81; Bosse Ringholm, finansminister 1999-2004; Allan Larsson, finansminister 1990-91; Kjell-Olof Feldt, finansminister 1982-90; Erik Åsbrink, finansminister 1996-99; John Hassler, ordförande i finanspolitiska rådet.