Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Svensk finanspolitik 2022

16 maj 2022

Finanspolitiska rådet publicerar idag den årliga rapporten Svensk finanspolitik. Därtill publiceras två underlagsrapporter; en om de offentligfinansiella effekterna av lägre arbetsutbud, och en om klimatförändringarnas effekter och behovet av anpassning. De huvudsakliga slutsatserna av rådets rapport presenteras vid en pressträff kl 14.00 av Lars Heikensten (rådets ordförande) och Lina Aldén (rådets vice ordförande).

Rapporten Pdf, 1.5 MB.
Sammanfattning Pdf, 113.8 kB.
Pressmeddelande Pdf, 152 kB.
Engelsk sammanfattning Pdf, 114.4 kB.

Presskonferens
Bilder från presskonferensen Pdf, 153 kB.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Lars Heikensten (tel. 070-584 22 58) eller kanslichef Göran Hjelm (tel. 070-149 56 28).