Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Svensk finanspolitik 2022

29 mars 2022

Måndagen den 16 maj publiceras Finanspolitiska rådets årliga rapport Svensk finanspolitik 2022.

Rådet anordnar en konferens om rapporten fredagen den 20 maj kl 13-15. Efter rådets presentation kommer rapporten att kommenteras av ekonomer och forskare.

Mer information om konferensen kommer längre fram.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.