Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Svensk finanspolitik 2021

28 april 2021

Måndag den 17 maj kl 12.45 publiceras rådets rapport Svensk finanspolitik 2021. Kl 13.00 samma dag kommer rapporten att presenteras på en livesänd pressträff. Med anledning av rådande läge kommer pressträffen att hållas digitalt. Både skriftliga och muntliga frågor kommer att kunna ställas under pressträffen. Pressträffen kommer även att spelas in och läggas ut i sin helhet på rådets hemsida i efterhand.

Måndag den 24 maj kl 13.00-14.45 kommer rapporten att diskuteras på ett livesänt webbinarium. Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs. Både skriftliga och muntliga frågor kommer att kunna ställas under webbinariet. Webbinariet kommer att spelas in och läggas ut i sin helhet på rådets hemsida efteråt.

Mer information med länkar/hänvisningar till de digitala livesändningarna för pressträffen och webbinariet kommer inom kort.

Torsdag den 20 maj under f.m. kommer rådets ordförande Lars Heikensten att frågas ut om rapporten i riksdagens finansutskott. Finansutskottets kansli ansvarar för utfrågningen.