Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Svensk Finanspolitik 2010

15 oktober 2010

Finanspolitiska rådets rapport publicerades 17 maj, 2010. Den engelska versionen av rapporten finns nu tillgänglig.
Swedish Fiscal Policy 2010
Summary