Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Seminarium: Tio år med Finanspolitiska rådet

30 oktober 2017

Finanspolitiska rådet har varit verksamt i tio år och med anledning av detta bjuder vi in till ett seminarium. Statssekreterare Karolina Ekholm redogör för de förändringar av det finanspolitiska ramverket som Överskottsmålskommittén kom överens om, bland annat vad som ska gälla för rådets arbete framöver. Seminariet kommer även att summera erfarenheterna från de tio år som gått.

Medverkade:
Karolina Ekholm (statssekreterare vid Finansdepartementet), Anders Borg (tidigare finansminister), Harry Flam (rådets nuvarande ordförande) samt rådets tidigare ordföranden Lars Calmfors, Lars Jonung och John Hassler.

Moderator:
Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet.

Tid och plats:
Måndagen den 4 december, kl. 12.30–14.00. OBS! Ny starttid!
Grand Hotel, lokal ”Stockholm”, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Inbjudan Pdf, 81.3 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.