Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Seminarium om pensioner den 9 maj

22 april 2022

Rådet har i år skrivit en särskild studie om pensionssystemet och pensionärernas inkomster. Rådet har även beställt en underlagsrapport om pensionärernas inkomster i Sverige 1991–2019. Underlagsrapporten är skriven av forskarna Johannes Hagen, Lisa Laun och Mårten Palme. De båda rapporterna publiceras den 6 maj. Rådets särskilda studie och underlagsrapporten presenteras vid seminariet och diskuteras av Daniel Barr (generaldirektör på Pensionsmyndigheten), Laura Hartman (chefsekonom på LO), Bo Könberg (f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister och f.d. ordförande i pensionsarbetsgruppen) och Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta). Moderator är Annika Creutzer.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till: konferens@fpr.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post.
Sista anmälningsdag är tisdagen den 3 maj. OBS begränsat antal platser.

Mer information om seminariet finns i inbjudan Pdf, 131 kB..

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.