Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Seminarium om pensioner

10 maj 2022

Rådet publicerade den 6 maj en särskild studie om pensionssystemet och pensionärernas inkomster, och en underlagsrapport om pensionärernas inkomster 1991-2019. Med anledning av det anordnade rådet den 9 maj ett seminarium där rapporterna diskuterades.

Kommentatorer vid seminariet var Daniel Barr (generaldirektör på Pensionsmyndigheten), Laura Hartman (chefsekonom på LO), Bo Könberg (f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister och f.d. ordförande i pensionsarbetsgruppen) och Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta). Moderator var Annika Creutzer.

Seminariet spelades in och kan ses via rådets youtube-kanal eller direkt här på rådets hemsida.

Bilder från seminariet Pdf, 2.9 MB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.