Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Seminarium om pensionärernas inkomster och pensionssystemet den 9 maj

22 mars 2022

Måndagen den 9 maj anordnar Finanspolitiska rådet ett seminarium om pensionärernas inkomster och pensionssystemet. Vi publicerar en egen rapport i ämnet samt en underlagsrapport som har skrivits av tre forskare. Rapporterna kommer att kommenteras av såväl ekonomer som politiker.

Mer information om seminariet kommer längre fram.