Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Seminarium om pensionärernas inkomster och pensionssystemet den 9 maj

22 mars 2022

Måndagen den 9 maj anordnar Finanspolitiska rådet ett seminarium om pensionärernas inkomster och pensionssystemet. Vi publicerar en egen rapport i ämnet samt en underlagsrapport som har skrivits av tre forskare. Rapporterna kommer att kommenteras av såväl ekonomer som politiker.

Mer information om seminariet kommer längre fram.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.