Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Rådet talar klarspråk

3 maj 2018

Både tidigare och nuvarande politisk ledning vid Finansdepartementet har sagt sig vara missnöjda med tonfallet i rådets rapporter och pressmeddelanden. Finanspolitiska rådet gav därför hösten 2017 Anna-Malin Karlsson, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, i uppdrag att undersöka om det finns en rent språklig grund för detta missnöje. Anna-Malin Karlsson finner att rådets texter är påfallande ”klarspråkliga”, dvs. texterna är tydliga med sina poänger och sällan svårbegripliga. Det gör dock att tonen av en del kan uppfattas som alltför oinlindad och tvingande. Detta raka och tydliga språk har vuxit fram över tid, sannolikt i takt med att rådet hittat sin roll och position som granskare. Anna-Malin Karlsson finner att det på denna punkt inte går att se några tydliga skillnader i rådets texter beroende på vem som är finansminister.

Har du frågor om rapporten kontakta Anna-Malin Karlsson (018-471 6879).

Neutralt eller inte? Språkliga analyser av Finanspolitiska rådets Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster.
sammanfattningar och pressmeddelanden 2012–2017 Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster.