Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Rådets ordförande ger synpunkter på


arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen

14 februari 2011

I samband med ett seminarium arrangerat av socialförsäkringsutredningen lämnade Finanspolitiska rådets ordföranden Lars Calmfors i ett anförande synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen.

Anförande Pdf, 65.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilder Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster.